Cửa đi Nhựa uPVC 4 cánh xếp trượt

  • Cửa đi Nhựa uPVC 4 cánh xếp trượt được thiết kế phù hợp các kiến trúc yêu cầu không gian mở khi cần.
  • Sản phẩm phù hợp các vị trí như: cửa đi ra sân vườn, cửa đi ban công, cửa đi ngăn phòng yêu cầu mở toang khi cần…
Danh mục: