Cửa Gỗ ghép thanh

  • Cửa Gỗ ghép thanh được sản xuất từ Gỗ rừng trồng tại Việt Nam, sản phẩm được sử dụng công nghệ ghép thanh từ Liên Bang Nga.
  • Sản phẩm được bao bọc ngoài cùng bằng một lớp Sơn gỗ tự nhiên dẫn đến bề mặt hoàn thiện của sản phẩm rất giống Cửa Gỗ tự nhiên.
  • Sử dụng Gỗ ghép thanh nên giá thành của sản phẩm cũng khá hợp lý.
Danh mục: