Cửa Sổ Nhôm 1 cánh mở quay trong

  • Cửa sổ Nhôm 1 cánh mở quay trong được thiết kế phù hợp các kiến trúc Cửa mở quay vào trong nhà để tăng khả năng cách âm, cách nhiệt cho công trình.
  • Cửa có thể lắp ở các vị trí mà mặt ngoài đã có 1 lớp Cửa gỗ.
Danh mục: