Cửa sổ Nhôm 2 cánh mở quay ngoài

  • Cửa sổ Nhôm 2 cánh mở quay ngoài được thiết kế phù hợp với đại đa số các kiến trúc Cửa sổ của các công trình hiện nay.
  • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu trong đó các chỉ số: cách âm, cách nhiệt, kín khít và độ thẩm mỹ được chú trọng.
Danh mục: