Cửa sổ Nhựa uPVC 2 cánh mở quay ngoài

  • Cửa sổ Nhựa uPVC 2 cánh mở quay ngoài được thiết kế phù hợp với tất cả các kiến trúc hiện này.
  • Sản phẩm đảm bảo khả năng cách âm, cách nhiệt ở mức tối đa.