Cửa sổ Nhựa uPVC 2 cánh mở trượt

  • Cửa sổ Nhựa uPVC 2 cánh mở trượt phù hợp các vị trí khách hàng yêu cầu hoặc cửa không thể làm mở quay được.
  • Sản phẩm được tối ưu công năng sử dụng cũng như đảm bảo độ thẩm mỹ cho công trình.